Szakmai gyakorlat

Tájékoztató szakmai gyakorlatról:

A szakmai gyakorlat minden specializáción kötelező, melyet a hallgató fölvett az alábbiak szerint:


Tanulmányaikat a 17/18-as tanév előtt megkezdett hallgatók:

  • Tantárgy neve:

   • PR szakmai gyakorlat

   • Újságírás szakmai gyakorlat

   • Film és videotanulmányok szakmai gyakorlat

  • Gyakorlat hossza specializációként: 180 óra

Tanulmányaikat a 17/18-as tanévtől megkezdett hallgatóknak:

 • Tantárgy neve:

  • Szakmai gyakorlat 1.

  • Szakmai gyakorlat 2.

 • Gyakorlat hossza: 2x80 óra

 • Mindkét tárgyat fel kell vennie a hallgatónak. Egy specializáció esetén 1x160 óra, két specializáció esetén 2x80 óra az elvégzendő gyakorlat.

Tanulmányaikat a 20/21-es tanévtől megkezdett hallgatóknak:

 • Tantárgy neve:

  • Intézményen kívüli szakmai gyakorlat

  • Gyakorlat hossza: 80 óra

  • Két specializáció esetén 2x80 óra. Azon félév szorgalmi időszakának a végére, amelyben a hallgató felveszi a tárgyat, mindkét szakmai gyakorlatot dokumentáltan be kell fejezni.

160 órát meg nem haladó gyakorlat esetén nem szükséges szerződés kötése a gyakorlati hellyel. Amennyiben a szakmai gyakorlat ideje meghaladja a fenti időtartamot, úgy a fogadó intézettel együttműködési megállapodást kell kötni a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. 15.§. (1. sz. melléklet) alapján (kivéve a csoportos szakmai gyakorlatokat). Együttműködési megállapodás a befogadó fél kezdeményezésére abban az esetben is köthető, amennyiben a szakmai gyakorlat ideje nem haladja meg a fenti időtartamot. Az együttműködési megállapodások nyilvántartását az OKOSZ vezeti. A kiválasztott szakmai gyakorlati helyekkel – amennyiben szükséges – az együttműködési szerződés megkötése a PPKE BTK Oktatáskoordinációs Osztály közreműködésével a Dékáni Hivatal feladata.

A szakmai gyakorlatot abban a félévben kell felvenni, amikor a hallgató a szakmai gyakorlat(ok) elvégzését igazolni tudja. (Ha valaki nyáron végzi szakmai gyakorlatát, akkor az őszi félévben. A tavaszi félévben nem érdemes felvenni olyan szakmai gyakorlatot, amelyet a hallgató a nyáron teljesít, vagy akkor fejez be, hiszen a teljesítést a félév végén igazolni kell. Ha nem igazolja, „nem teljesített" tanegysége keletkezik.)

A szakmai gyakorlat célja a szakmai ismeretek gyakorlása, bővítése. Ennek érdekében a hallgatók maguk keresnek gyakorlóhelyet vagy ennek hiányában az intézet által kijelölt gyakorlati helyek közül kell választaniuk. Levelező tagozat esetében a hallgató választhatja saját munkahelyét is, amennyiben az a kritériumoknak megfelel.

A hallgató felelőssége tehát a gyakorlati hely időben történő megválasztása!

A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgató a szakmai gyakorlatról egyéni munkatervet állít össze (1. sz. melléklet), amelyet a szakmai gyakorlat szeminárium oktatójának jóvá kell hagynia. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a hallgató beszámolót készít, amelyet a szeminárium oktatójának kell benyújtani egy példányban.

A beszámoló három részből áll:

 1. A szakmai gyakorlat megkezdését megelőzően leadott munkaterv.

 2. Szakmai gyakorlat igazolás, amely tartalmazza az adott gyakorlóhelyen eltöltött munkaórák számát, a végzett feladat típusát és a gyakorlóhely rövid szakmai értékelését, valamint a szakirányvezető ezen igazolja a szakmai gyakorlat teljesítését.

 3. A szakmai gyakorlatot végző hallgató 5000-7000 leütés terjedelmű, géppel írt, szabad szavas beszámolóját arról, hogy milyen munkát végzett, milyen szakmai kompetenciákat sajátított el, és milyen tanulságokat vont le saját maga számára.

A gyakorlat befejeztével a szakmai gyakorlat igazolásához közzétett formanyomtatványok (1-2. sz. mellékletek) oktatói aláírással ellátott eredeti példányát, valamint a beszámolót a hallgató legkésőbb a szorgalmi időszak végéig köteles leadni a szeminárium oktatójának. Az igazolás és az előzetes engedély ellenőrzését követően az oktatásszervező továbbítja azokat a Tanulmányi Osztályra, amely rögzíti a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó információkat, és archiválja a hallgató személyi anyagában az igazolást, valamint az előzetes engedélyt.

A szakmai gyakorlatról további információkat az alábbi linken talál:

https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/szakmai-gyakorlat/szakmai-gyakorlat-eljarasi-rendje

A beszámolóhoz szükséges dokumentumok letölthetőek innen: