Bemutatkozom

apa vagyok, rádiós és tanár

"A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik." (Tom Peters)

Budapesten születtem 1972-ben. Általános iskolai tanulmányaimat Székesfehérváron, a Május 1 Téri Általános Iskolában (ma: Széna Téri Általános iskola) végeztem 1979-től 1987-ig, majd a Teleki Balnka Gimnáziumban érettségiztem 1991-ben. 1992-ben nyertem felvétel a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol germanisztikát tanultam. Itt 1996-ban végeztem, diplomamunkámban a német kereskedelmi és közszolgálati rádiók műsorstruktúrájának összehasonlításával foglalkoztam. Egyetemi tanulmányaim kezdetén, 1994-ben édesapámmal közösen, családi vállalkozásként alapítottam meg a Fehérvár Rádiót (1994-2018) Székesfehérváron. Cégem alapító tagja volt a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE), 2000 márciusában pedig a magyarországi elektronikus médiapiac szereplői között elsőként kapta meg az ISO 9002 minőségbiztosítási tanúsítványt. 

1993-ban a berlini Humboldt Egyetem ösztöndíjasa voltam, 1995 és 1996 között összesen 3 hónapot töltöttem el a legnagyobb – idegen nyelvű műsorokat készítő – német közszolgálati médiumnál, a Deutsche Welle-nél, ahol a mára már megszűnt magyar szerkesztőségben dolgoztam. 1997-ben meghívást kaptam a BBC Magyar Osztályától, 1999-ben pedig a párizsi Radio France International-nál (RFI) töltöttem el 1-1 hónapot. 2002-ben a Goethe Intézet ösztöndíjasaként Északrajna-Vesztfáliában, Düsseldorfban, az Antenne Deutschland 2002 médiakurzusán vettem részt. Ennek keretében a Rádio Köln-nél szerezhettem szakmai tapasztalatot. 2012-ben a Kínai Nemzetközi Rádió (CRI) vendégeként Pekingben tanulmányoztam a magyar osztály munkáját. 

2006 és 2012, valamint 2015 és 2018 között a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE) elnöke voltam, 2012 óta tiszteletbeli elnökeként képviselem a szervezetet. 2007-ben az Európai Újságírók Egyesülete (EJ) az etikai bizottság, később a felügyelőbizottság tagjává, 2022-ben pedig alelnökké választott. 2006 és 2011 között a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) elnökségének voltam tagja. Utóbbi tisztségemhez kapcsolódóan, valamint Erdélyhez és a Székelyföldhöz fűződő erős kötődésem okán lettem alapító-szervezője az MPRSZ és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által életre hívott csíkszeredai Public Relations Nyári Egyetemnek. 

2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának interdiszciplináris társadalomkutatások programja keretében szereztem PhD fokozatot cum laude minősítéssel. Disszertációm témája a helyi rádiózás volt. Azt vizsgáltam, milyen szerepet tölt be ez a médiaum a magyarországi tömegkommunikáció lokális színterében. 

2011. március 17-e óta a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese vagyok. 2004 óta külső oktatóként, 2014. január 1-jétől adjunktusként dolgozom a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, ahol a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetben kommunikáció- és médiaismereti tárgyakat oktatok. Egyetemi munkámhoz tartozik még a Pázmány Rádió működtetése, valamint a KomMédia Tábor és egyéb szakmai programok (PR Klub, Médiaműhely) szervezése. Közel 10 éven keresztül voltam az egyetem Külügyi Bizottságának tagja és az intézet Erasmus koordinátora.

Nős vagyok, három gyermekem van: Csilla 1998-ban, Máté 2012-ben, Márton 2015-ben született.


Szakmai tapasztalat


2011. március 16.-


2013. szeptember 1.- 


2011–2013


2004–2011


1994–2018 


Felsőfokú tanulmányok


2009 – 2012


2002 – 2005 


1992 – 1997 


Fontosabb PublikációkKutatások/projektekSzakmai, tudományos közéletKonferencia-előadások
Oktatott tárgyak