Bemutatkozom

Apa vagyok, rádiós és tanár.

Egyetemi tanulmányaim kezdetén, 1994-ben alapítottam meg a Fehérvár Rádiót Székesfehérváron. Cégem alapító tagja a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE). 2000 márciusában a rádió a magyarországi elektronikus médiapiac szereplői között elsőként kapta meg az ISO 9002 minőségbiztosítási tanúsítványt.

1993-ban a berlini Humboldt Egyetem ösztöndíjasa voltam, 1995 és 1996 között összesen 3 hónapot töltöttem el a legnagyobb – idegen nyelvű műsorokat készítő – német közszolgálati médiumnál, a Deutsche Welle-nél, ahol a mára már megszűnt magyar szerkesztőség munkájában vettem részt. 1997-ben meghívást kaptam a BBC Magyar Osztályától, 1999-ben pedig a párizsi Radio France International-nál (RFI) töltöttem el 1-1 hónapot. 2002-ben a Goethe Intézet ösztöndíjasaként egy hónapot töltöttem el Északrajna-Vesztfáliában, Düsseldorfban, az Antenne Deutschland 2002 médiakurzusán. Ennek keretében a Rádio Köln-nél szerezhettem szakmai tapasztalatot. 2012-ben a Kínai Nemzetközi Rádió (CRI) vendégeként Pekingben tanulmányoztam a magyar osztály munkáját.

2006 és 2012, valamint 2015 és 2018 között a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE) elnöke voltam, 2012 óta tiszteletbeli elnökeként képviselem a szervezetet. 2007-ben az Európai Újságírók Egyesülete (EJA) az etikai bizottság tagjának, később a felügyelőbizottság tagjává választott, 2006 és 2011 között a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) elnökségének voltam tagja. Utóbbi tisztségemhez kapcsolódóan, valamint Erdélyhez és a Székelyföldhöz fűződő erős kötődésem okán lettem alapítója az MPRSZ és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által életre hívott csíkszeredai Public Relations Nyári Egyetemnek.

2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának interdiszciplináris társadalomkutatások programja keretében szereztem PhD fokozatot cum laude minősítéssel. Disszertációm témája a helyi rádiózás helyzetének vizsgálata volt.

2011. március 17-e óta a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese vagyok. 2004 óta külső oktatóként, 2014. január 1-jétől adjunktusként dolgozom a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, ahol a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetben kommunikáció- és médiaismereti tárgyakat oktatok. 2022 óta óraadó tanár vagyok a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 2022-ben az Európai Újságírók Szövetsége (EJ) alelnökévé választottak.

Nős vagyok, három gyermekem van: Csilla 1998-ban, Máté 2012-ben, Márton 2015-ben született.


Szakmai tapasztalat


2011. március 16.-

  • Magyar Katolikus Rádió Zrt.

  • vezérigazgató-helyettes

  • Cím: 1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.

  • Levélcím: H-1385 Budapest, Pf. 879

  • Telefon: +361.255.3310, Fax: +361.255.3399

  • Email: radetzky.andras@katradio.hu

  • Web: www.katolikusradio.hu

  • Tevékenység: stratégiai és szakmai vezetés

  • Ágazat: média, szolgáltatás


2013. szeptember 1.-

  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  • adjunktus

  • Cím: H-2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

  • Telefon: +3626.577.000, Fax: +3626.374.570

  • Email: radetzky.andras@btk.ppke.hu

  • Web: www.btk.ppke.hu

  • Tevékenység: kutatás, oktatás

  • Ágazat: felsőoktatás


2011–2013

  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  • tanársegéd

  • Cím: H-2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

  • Telefon: +3626.577.000, Fax: +3626.374.570

  • Email: radetzky.andras@btk.ppke.hu

  • Web: www.btk.ppke.hu

  • Tevékenység: kutatás, oktatás

  • Ágazat: felsőoktatás


2004–2011

  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  • megbízott oktató

  • Cím: H-2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

  • Telefon: +3626.577.000, Fax: +3626.374.570

  • Email: radetzky.andras@btk.ppke.hu

  • Web: www.btk.ppke.hu

  • Tevékenység: kutatás, oktatás

  • Ágazat: felsőoktatás


1994–2018

  • Fehérvár Rádió Kft.

  • tulajdonos-ügyvezető

  • Tevékenység: cégvezetés, értékesítés, technikai felügyelet, szerkesztés, kommunikáció

  • Ágazat: média, szolgáltatás


Felsőfokú tanulmányok


2009 – 2012

  • Végzettség: szociológia PhD (interdiszciplináris társadalomkutatások)

  • Kód: ISCED-97: 6

  • Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program, Budapest

  • Tanulmányterület: kommunikatív-elemzés, dinamikus szociológia, módszertani alapvetés, rétegzettség és hálózati kommunikáció, humán kommunikáció


2002 – 2005

  • Végzettség: intézményi kommunikátor

  • Kód: ISCED-97: 5A

  • Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba

  • Tanulmányterület: public relations, médiajog, médiaetika, kommunikációelmélet, médiaszociológia, médiagazdaságtan


1992 – 1997

  • Végzettség: német nyelv és irodalom szakos bölcsész

  • ISCED-97: 5A

  • Intézmény: Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs

  • Tanulmányterület: nyelvészet, német nyelv és irodalom, pszichológia, pedagógia


Fontosabb Publikációk


 • A helyi rádió, Gondolat, Budapest, 2011

 • A helyi rádió működik! In: Jel-Kép, 2011/1-2, 2011

 • A helyi rádió a magyarországi tömegkommunikáció lokális színterében, PhD disszertáció, ELTE TÁTK, Budapest, 2012

 • Az internethasználat etikai problémái. In: Keresztény Civil Szervezetek 8. Országos Fóruma: Virtuális háló – valódi közösség. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, Budapest, 2013

 • Médiaetika és médiajog. PPKE BTK, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2017

 • A jeti és a szekrény. Rádió-e még a konvergens Rádió? In: 12. Új Média Konferencia. Természetesen Digitális. Sapientia EMTE, 2019

 • Bevezetés a PR-be. PPKE, Budapest, 2019

 • Adatptív Hangok. A magyarországi rádiós piac 2018-ban. NMHH, Budapest, 2019

 • Arculatelmélet és hírnévmenedzsment. PPKE BTK, 2022

 • Hungarian Religious Creatives—Comparative Analysis. Religions EISSN 2077-1444, Volume 14, Issue 1, https://doi.org/10.3390/rel14010097, Published by MDPI, Basel, 2023 (Társszerkseztők: Andok Mónika, Szilczl Dóra)


Kutatások/projektek


 • A magyarországi helyi rádiózás a lokális kommunikáció színterében

 • A digitális műsorszórás társadalmi hatásai

 • Vallási médiatartalom előállítók (religious creatives) attitűdjei és szerepfelfogásuk (különös tekintettel a hálózati médiumokra)


Szakmai, tudományos közéletKonferencia-előadások


 • 2007. 10. 18. Rádiók a digitális világban, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. Előadás címe: Digitalizáció helyben - mit rejt a jövő helyi rádiója?

 • 2008. 05. 28, Média Hungary, Tihany. Előadás címe: Van-e élet a MUX-on túl. A rádió.

 • 2010. 03. 30. Célkeresztben a fogyasztó, Napi Gazdaság. Előadás címe: Átalakul-e a rádiós piac? Lesznek-e olyan erős márkák az új csatornák, mint elődeik?

 • 2007. 12. 12. Közösségi, nem kereskedelmi online és offline tartalomszolgáltatók (Community media and non-profit content providers), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központja. Előadás címe: Miért fontos a háromosztatú médiarendszer? (Why is it important to have a tri-partite media sphere?)

 • 2010. 09 03. Internationaler Journalistenworkshop Ulm, Danube Connects - Südwest Presse. Előadás címe: Kommunikationsstrategien entlang der Donau – mediale Chancen und Potenziale.

 • 2008. 05. 29. European Journalist Association (EJA) General Assembly, Lodz. Előadás címe: Act local! Local and regional radion in the service of EU communication.

 • 2009. 10. 10. European Journalist Association (EJA) 47. Congress - Trans-European Networks, Innsbruck. Előadás címe: Impact of the Financial Crises on the Media Landscape.

 • 2007. 09. 12. European Journalist Association (EJA) 45. Congress - Unknown Europe? Opportunities and Risks. Előadás címe: Local Media, Economy and Globalization.

 • 2013. 05. 30. Keresztény Civil Szervezetek 8. Országos Fóruma: Virtuális háló – valódi közösség. Előadás címe: Az internethasználat etikai problémái.

 • 2013. 10. 05. European Journalist Association (EJA) 51. Congress - The Crises: A New Beginning for more Europe? Előadás címe: Ethic in Journalism in Crisis’ Times

 • 2013. 09. 20. Katolikus Társadalmi Napok - Előadás címe: A média értékközvetítő szerepe.

 • 2013. 10. 22. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark: Egyházturisztikai kommunikáció napjainkban – Egyházi kulturális örökségek népszerűsítésének útjai. Előadás címe: Az egyházturisztika lehetséges médiareprezentációi, különös tekintettel a Magyar Katolikus Rádió tevékenységére.

 • 2015. 05. 12. Média Hungary. Előadás címe: A rádiós közösségi médiaszolgál létjogosultsága.

 • 2015. 10. 27. Katolikus Társadalmi Hetek. Egyház és Társadalom. Előadás címe: Egyház és PR.

 • 2018. 09. 12. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Közösségi Háló – Az üzleti kommunikáció 4.0-ja. Előadás címe: Közösség és média:

 • a média megváltozott szerepe a piacgazdaságban

 • 2019. 04. 06. Sapientia EMTE, Marosvásárhely: Új média Konferencia. Természetesen digitális. Előadás címe: A jeti és a szekrény. Rádió-e még a konvergens rádió?

 • 2022.05.23. Sapientia EMTE, Csíkszereda: Kommunikáció és közösség hete. Előadás címe: Az újságírás erkölcsi dilemmái fegyveres konfliktusok idején.

 • 2022.09.07. Keresztény Civil Szervezetek Országos Fóruma: Keresztény Társadalmi felelősség. Előadás címe: Diskurzus lámpafény alatt - hol kezdődik, és meddig tart a média felelőssége?


Oktatott tárgyak


 • A gazdaság aktuális kérdései

 • A hangfelvétel technikája

 • A kommunikációs szakma és szervezetei

 • A kortárs médiarendszerek kialakulása

 • A közszolgálati média és PR

 • A közvélemény és a piackutatás módszertana

 • Arculatelmélet és reputációmenedzsment

 • Arculat és imázs

 • A tervezett kommunikáció elméleti alapjai és modelljei

 • Belső kommunikáció

 • Belső kommunikáció és pr

 • Bevezetés a kommunikációs tanulmányokba

 • Bevezetés a PR-be

 • Egyházi pr

 • Érveléstechnika és vitakultúra

 • Etika

 • Fundraising és szponzoráció

 • Gazdasági pr

 • Hatásvizsgálat, hatáselméletek

 • Interaktív műsorok a rádióban

 • Kampánykommunikáció

 • Kommunikáció és etika

 • Kommunikációs szakszövegolvasás

 • Közösségi és közéleti projekt (folyamattervezés)

 • Médiaetika és médiajog

 • Médiagazdaságtan

 • Médiaismereti alapok

 • Médiajog

 • Médiakapcsolatok

 • Médiakompetencia és tartalomelőállítása

 • Médiakutatás

 • Multimédia projektfeladat

 • Műsorszerkesztés

 • Műsorszerkesztés (rádió)

 • Non-profit és egyházi PR

 • Nyilvánosság és kommunikáció

 • Public Relations és újmédia

 • PR projektfeladat 1.

 • PR projektfeladat 2.

 • PR projekt (terepmunka) 2.

 • Rádiós és televíziós újságírás projektfeladat 1.

 • Rádiós és televíziós újságírás projektfeladat 2.

 • Rádiós és televíziós újságírás szakmai gyakorlat

 • Rádiós és TV-s műsorelemzés

 • Rádiós felvételi gyakorlatok

 • Rádiós gyakorlat 1.

 • Rádiós gyakorlat 2.

 • Rádiós műhely

 • Rádiós műsorszerkesztés

 • Rádiós szakszeminárium 1.

 • Rádiós TV-s műfajok

 • Regionális és helyi rádió

 • Reklám 1.

 • Reklám 2.

 • Rendezvényszervezés

 • Reputációmenedzsment

 • Stúdiómunka

 • Szakdolgozati felkészülés 2.

 • Szakmai gyakorlat 1.

 • Szakmai gyakorlat 2.

 • Szakszövegolvasás idegen nyelven

 • Személyközi és csoport kommunikáció

 • Szervezeti coaching

 • Társadalmi felelősségvállalás

 • Újságírás projektfeladat 1.

 • Újságírás projektfeladat 2.